Sunday, February 01, 2009

Ulat ng PHA 2009 General Assembly


Isinagawa nitong Enero 31, 2009 sa pambansang tanggapan ng National Historical Institute ang Pangkalahatang Pagpupulong at Halalan ng Philippine Historical Association (PHA). Ang PHA ay pambansang samahan ng mga historyador sa Pilipinas na itinatag noong 1955.

Nagkaroon ng isang minuto ng katahimikan para alalahanin at ipanalangin si Dr. Rosario Mendoza Cortes na namayapa kamakailan lamang sa Estados Unidos. Si Dr. Cortes ay emeritus professor sa Kagawaran ng Kasaysayan ng UP Diliman at dating pangulo ng PHA.

Bago ang pag-uulat ng nagdaang board of governors, nagbigay ng presidential lecture si Dr. Celestina P. Boncan na may pamagat na "Darkness after the Light: RIZAL 1887-1888". Pagkatapos nito ay nagbigay siya ng ulat ukol sa mga gawaing matagumpay na naisagawa ng PHA sa nakalipas na tatlong taon ng kanyang pamumuno bilang pangulo ng samahan. Sumunod na nag-ulat sina Dean Gloria M. Santos (executive director) at Dr. Estrellita Muhi (Ingat-yaman), ukol sa mga usaping administratibo at pinansiyal ng organisasyon.

Si Gng. Emelita V. Almosara, Deputy Executive Director ng National Historical Institute ang namahala sa pagsasagawa ng eleksiyon at nanguna sa panunumpa ng nahalal na mga bagong kasapi ng Board of Governors ng PHA.

Sa pagtatapos ng pangkalahatang pagpupulong ay nagsagawa ng organizational meeting ang bagong board upang ilatag ang bagong linya ng pamunuan ng PHA para sa taong 2009 at 2010. At ito ay binubuo nina:


 • President: Dr. Evelyn Songco, University of Santo Tomas

 • Vice President: Mr. Michael Charleston Chua, De La Salle University

 • Secretary: Mr. Jerome Ong, University of the Philippines Manila

 • Assistant Secretary: Ms. Darlene Machell Espena, De La Salle University/Ateneo de Manila University

 • Treasurer: Dr. Estrellita Muhi, former Chair of UE History Department

 • Assistant Treasurer: Mr. Orestes De los Reyes, Adamson University

 • Public Relations Officer: Mr. Jonathan Balsamo, Ateneo de Manila High School

 • Assistant PRO: Mr. Arleigh Ross De La Cruz, De La Salle University

 • Auditor: Dr. Teofista Vivar, former Assistant Superintendent, Department of Education

 • Governors-At-Large: Dr. Cesar Pobre, Armed Forces of the Philippines at Dr. Evelyn Miranda, UP Diliman

 • Immediate Past President: Dr. Celestina Boncan, National Historical Institute

 • Executive Director: Dr. Gloria Santos, St. Mary’s College of Quezon City

No comments:

Post a Comment