Thursday, January 10, 2013

INDIO: PAGMUMULAT SA MITOLOHIYA, KASAYSAYAN AT KULTURANG PILIPINO

MULA SA MAYKATHA:

"Ang inaral ko for "Indio" ay ang mga Filipino epics natin.   Gusto kong i-translate iyon sa soap. Pero hindi naman kasi ma-drama ang buhay nina Lam-ang o ni Labaw Donggon at iba pa.  Puro adventures.  Kung action lang, mito, o fantasy ang hanap -- tiyak na panonoorin iyan ng mga lalaki. Pero paano ang mga misis?  O mga babaeng 40 years old and up na prime audience ng soaps?  Importante sa soap na ma-capture ng isang kwento ang interest ng buong demographics ng audience: lalaki, babae, bata.   Ayaw ko namang gawin ang mga Pinoy epics natin tapos sasaksakan ko ng drama at baka multuhin ako ng mga ninuno natin.   Gusto kong gumawa ng bago pero ang pundasyon, ang tema, ang mito, ang kultura at paniniwala ay halaw sa mga Filipino epics." -  SUZETTE DOCTOLERO, headwriter ng Indio.  (http://www.mb.com.ph/articles/388482/indio-genius-named-suzette-doctolero-first-four-parts#.UO9GjuQ2Ym0) 

SA TINGIN NG MGA HISTORYADOR, EKSPERTO AT GURO NG KASAYSAYAN:

Bagong genre ito: mitolohiyang pangkasaysyan, kung saan isinalaysayan ang Kasaysyan natin matapos ang panahong mitiko ni Amaya na nagpakita ng Kapilipinuhan noong sinaunang panahon sa pamamagitan ng pagsalaysay ng mga pangyayari sa isang puon/kahrian at karadyahan. Ipinapakita ang pagkahiwalay ng mga pamahyanang Pilipino (katutubo) dulot ng pagpasok ng Kastila sa pamamagitan ng dati nang pagkakaugnay ng Ilaya (rehiyon ng kabundukan kung saan nagmumula ang mga ilog) at Ilawud (kung saan humahantong ang illog patungopng dagat at ibayo nitong karagatan). Mitikal na ipinakikita ang pagkapanatili ng (mga) katutubong kalinangan sa Ilaya at ang mga pagbabago nito sa Ilawud dulot ng pakikipagugnayan natin sa Banyaga. Nagandahan ako sa simboliksmo ng katauhan ng magiging Indio na anak ng isang diwata [anito sa ibang dako at sa buong Mundong Austronesyano], ang diwata ng Digma, at isang lalaking simpleng nilalang [nasa tradisyong epiko natin ito at nagpapaliwanag sa pagkabayani ng isang nilalalang]. Sa mitolohikal na pagsasalaysay na ito ay maliwanag na sinisimbolisa na ang bayaning Pinoy [hindi ang heroe ng elit/elitista] ay nagtataglay ng kapangyarihan kapwa ng Langit (cf. ang diwata ng Digma bilang ina na ang pagmamahal sa anak ay purong damdaming Pinoy -- cf. ang ating "pamilya" ay nakatuon sa "anak" -- i.e., isang mag-anak; cf. gayundin ang Agilang diwata) at ng kalinangang bayan (damdaming ina; likas ns damdaming mapag-aruga sa bayan ng bayani). Nasabi ko sa ating mga kasama na kung sino tayo (ngayon) ay kung sino tayoi noon, sa pamamagitan at dulot ng bayani [na mula sa Bayan (banua) at kapaniwalaan/kalinangan nito na kanyang na siya niyang tangi at natatanging alaga at preokupasyon] tulad ni/ng (naging) Indio at -- kung tutuusin -- ni Boni. - DR. ZEUS A. SALAZAR, retiradong propesor ng Kasaysayan, UP Diliman (Facebook comment, January 10, 2013)


LUPANG PAYAPA (THEME SONG NG INDIO)Sung by Mark Bautista
Lyrics by poet Vim Nadera
Music by Von De GuzmanNo comments:

Post a Comment