Monday, March 21, 2011

BAKAS Conference 2011: Kasaysayan at Kalinangan

"Kasaysayan at Kalinangan: Ang Bagong Kasaysayan sa Unang Dekada ng Ika-21ng Siglo.
"

Ika-9 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa Historiograpiya at Agham Panlipunan sa pakikipagtulungan sa Ortigas Library Foundation at National Historical Commission of the Philippines.

Mayo 10-12, 2011

Ortigas Foundation Library, Ortigas Building, Pasig City


[Ang mga naunang anunsyo na inilabas ng DepEd at Ched na nakapetsang Mayo 4-6, 2011 ay pinalitan na ng Mayo 10-12, 2011 at nakatakdang lumabas sa mga websites ang mga
rebisadong bersyon sa darating na linggo]

Pagpaparehistro ng mga Kasapi (Php 2,500)
Pagpaparehistro ng mga Di-kasapi (Php 2,800)


Nakapaloob:
1) Seminar Kit (programa, elektronikong kopya ng mga papel/abstrak/presentasyon ng mga tagapagsalita at mga larawan ng seminar/delegado, at iba pa);
2) Libreng aklat;
3) Merienda sa umaga at hapon; at tanghalian para sa tatlong araw; at
4) Katibayan ng pagdalo at pakikibahagi.

[Bukod sa nabanggit sa itaas, ang mga kasapi ng BAKAS ay makatatanggap ng aklat. Ang lahat ng delegado ay may pagkakataon ding makakuha pa ng mga kasangkapang panturo, aklat, mapa at iba pa]

Para sa maagang pagpapatala at/o mga paglilinaw, paki-kontak lamang si Ces sa 927-2396.

Maraming salamat at kita kits! :-)

Mula sa: http://www.facebook.com/event.php?eid=137705949631968


No comments:

Post a Comment