Monday, March 21, 2011

ADHIKA-Iloilo Conference on May 12-13 at UP Visayas

Paanyaya sa mga guro ng kasaysayan sa Western Visayas: Seminar sa Pagtuturo ng Kasaysayan. Kontakin si Prop. Randy Madrid ng UP Visayas para sa mga detalye sa email: madridmrd@yahoo.com.


ASOSASYON NG MGA DALUBHASA, MAY HILIG AT INTERES SA KASAYSAYAN (ADHIKA)

Iloilo Balangay

c/o Center for West Visayan Studies

UP Visayas, Iloilo City

Telefax: (033) 338-1894

E-mail: madridmrd@yahoo.com


Ika-5ng Pang-rehiyunal na Kumperensya ng ADHIKA-Iloilo

OCEP Training Room, 2nd Floor, GCEB Building, UP Visayas, Iloilo City

Mayo 12-13, 2011“Limbagan ng mga Akdang Rehiyunal at ang Kanilang Ambag sa Kaalamang Pangkasaysayan at Pangkalinangan”

Dr. Lars Raymund Ubaldo

ADHIKA President, 2011-2014

De La Salle University Manila


“Ang Integrasyon ng Gender Equity sa Instruksyon”

Profs. Jeannete Simpas & Eleonor Sunio

West Visayas State University


“Ang Istaylistiks ng Pagkukuwento ng Sugilanon sa mga Tsikiting”

Dr. Erwin Sustento & Mr. Cary Pangantihon

University of San Agustin


“Imahinasyon sa Pagtuturo ng Kasaysayan: Ilang Tala at Halimbawang Gawain”

Mr. Jonathan Balsamo

Philippine Historical Association/Heroes Square


“Ang Kahalagahan ng Museong Pambata sa Pagtuturong Araling Panlipunan at Kasaysayan"

Prof. Randy Madrid

National Director, ADHIKA-Visayas Cluster, 2011-2014


“Himig Noypi: Paggamit ng Kontemporarynog Kantang Popular sa Pagtuturo nga Kasaysayan”

Mr. Alvin Campomanes

University of Asia and the Pacific


Rap Session: Tribute to Francis Magalona

Mr. Alvin Campomanes


“Konsepto, Batis at Kapamaraanan: Mga Alternatibong Istratehiya sa Pagtuturo ng Heograpiya, Sibika, Makabayan at Araling Panlipunanan sa Mababa at Mataas na Paaralan”

Dr. Vicente Villan

ADHIKA VP-Internal, 2011-2014

University of the Philippines – Diliman


Updates and Insights on Rizal @150

Dr. Vicente Villan & Mr. Jonathan Balsamo


No comments:

Post a Comment