Wednesday, April 13, 2011Da Best ang History Teacher ko!”

Ang Filipinong Guro ng Kasaysayan sa Siglo 21

April 13, 201, Miriam College Grade SchoolNagbigay ako kanina ng panayam ukol sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga guro ng Araling Panlipunan ng Miriam College Grade School.

Bahaginan ukol sa:
1) Guro ng Kasaysayan: Katangian, Imahe at Papel sa Lipunan
2) Mga Pananaw at Ideya sa Pagtuturo ng Kasaysayan
3) Paggamit ng Sining at Primaryang Batis sa Pagtuturo ng Kasaysayan

Masasayang guro sila ng kasaysayan. Nakagagaan ng pakiramdam!

No comments:

Post a Comment