Sunday, November 06, 2011

ADHIKA 2011 National Conference

(mula sa patalastas sa facebook ni Tara Reyes)


Asosasyon ng mga Dalubhasa, May Hilig at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas (ADHIKA)
Ika 22ng Pambansang Kumperensiya ng Kasaysayan at Kalinangan
Red Palm Hotel, Villa Kananga Rd., Lungsod ng Butuan
Nobyembre 28-30, 2011

TEMA: Paglawod/Pagsuba: Paglalayag sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino


Ang mga papel na ibabahagi ay magtutuon sa kaalaman, pananaw at paniniwala ukol sa paglalayag, teknika ng paggawa ng mga bangka at sasakyang pang-ilog/pandagat, pagkakabuo ng mga pamayanan sa tabing-ilog, migrasyon/pandarayuhan at kasaysayang lokal ng Butuan.

Ang taunang kumperensiyang ito ay isasagawa sa pagtataguyod ng National Commission for Culture and the Arts, National Museum, National Historical Commission of the Philippines at Pamahalaang Panlungsod ng Butuan.

Ang bayad sa kumperensya ay P3,000 para sa komplimentaryong lathalain, kit at kopya ng mga papel sa CD, lakbay-aral, pananghalian at meryenda sa tatlong araw at sertipiko ng partisipasyon. Gaganapin ang lakbay-aral sa mga makasaysayang lugar sa Lungsod ng Butuan. Bukas ang kumperensya sa sinumang interesado, subalit hinihikayat nang husto ang mga guro, mag-aaral at mananaliksik sa kasaysayan, arkeolohiya, antropolohiya, sibika at kultura, agham panlipunan gayundin ng sining.

DepEd memo: http://www.deped.gov.ph/cpanel/uploads/issuanceImg/DA%20No.%20355%20s.%202011.pdf

Ched memo: http://202.57.63.198/chedwww/index.php/eng/Announcements/Memoranda (i- Ctrl+F ang salitang kasaysayan para sa mas mabilis na paghahanap)


Programa

Unang Araw, Nobyembre 28, 2011

Pagpapatala (8:00-9:00nu)
Pambukas na Palatutunan (9:00-9:45nu)
Panalangin ng Paggunita at Pasasalamat
Pambansang Awit
Pagbati mula sa Pangulo ng ADHIKA……………..Prop. Lars Raymund C. Ubaldo, PhD
Pananalita mula sa Punong Lungsod ng Butuan……Kgg. Ferdinand M. Amante, Jr. MD
Oryentasyon ng mga Kalahok……………………............Prop. Vicente C. Villan, PhD
Pagpapaliwanag ng Tema…………………………………… Prop. Lars Raymund C. Ubaldo, PhD
Meryenda (9:45-10:15nu)
Mga Susing Pananalita (10:15-12:00nu)

Ma. Bernadette G. Lorenzo-Abrera, PhD
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Tagapagpadaloy ng Programa: Rhina Alvero-Boncocan, UP Los Baños

Panghapong Sesyon I
Mga Kaalaman sa Paggawa ng Bangka at Palalayag ng mga Pilipino (1:00-3:15nh)

1. Mary Jane Louise Bolunia, Pambansang Museo
2. Rey Santiago, Pambansang Museo
3. Ma. Teresa G. de Guzman,PhD, Pamantasang De La Salle-Maynila

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Joan Tara R. Reyes, Pamantasang De La Salle-Maynila

Meryenda (3:15-3:30nh)

Panghapong Sesyon II
Mga Kaalaman sa Pangangasiwang Pangkapaligiran at ang Pananaw-Pangkalikasan ng mga Pilipino (3:30-5:00nh)

4. Rowena Reyes-Boquiren, PhD, Conservation International
5. Jose Rhommel B. Hernandez, PhD, Pamantasang De La Salle-Maynila

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Janet Reguindin, Miriam College


Ikalawang Araw, Nobyembre 29, 2011

Tagapamahala ng mga Gawain: Vicente C. Villan, PhD, UP-Diliman

Pang-umagang Sesyon I
Ang Lugar ng Butuan sa Pambansang Kasaysayan (8:00-10:15nu)

6. Greg Hontiveros, Butuan Historical & Cultural Foundation
7. Fr. Joesilo Amalla, St. Joseph Cathedral-Butuan City
8. Atty. Robert Donesa, Mabalacat, Pampanga

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Violeta Ibardolaza- Mahinay, Mindanao State University-Marawi

Meryenda (10:15-10:30nu)

Pang-umagang Sesyon II
Bangka at Paglalayag sa mas Malawak na Pananaw ng mga Pilipino (10:30-12:00nu)

9. Joan Tara Reyes, Pamantasang De La Salle-Maynila
10.Vicente C. Villan, PhD, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
11. Nilo S. Ocampo, PhD, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Ma. Teresita Lunar-Ingles, San Beda College-Alabang

Tanghalian (12:00-100nh)

Panghapong Sesyon I
Paglalayag, Pangingibang-bayan at Pagbabalik-bayan (1:00-3:15nh)

12. Jaime Veneracion, PhD, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
13. Ferdinand C. Llanes, PhD, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
14. Floro Quibuyen, PhD, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Randy Madrid, UP-Visayas

Meryenda (3:15-3:30nh)

Panghapong Sesyon II
Kaalaman sa Paggawa ng Bangka at Paglalayag: Tanaw mula sa Kasalukuyan (3:30-5:00nh)

15. Art Valdez, Kaya ng Pinoy/Pinay (Mt. Everest Expedition & Balangay Voyage)
16. Roberto C. Mata, Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños
17. Violeta Ibardolaza- Mahinay, Mindanao State University-Marawi

Malayang Talakayan
Tagapagpadaloy ng Programa: Ma. Reina Boro-Magbanua, UP-Los Baños


Ikatlong Araw, Nobyembre 30, 2011

Tagapamahala ng mga Gawain: Ryan V. Palad, GSIS Museo ng Sining

*Programang Paggunita sa Kaarawan ni Gat Andres Bonifacio (8:00-8:30nu)
*Lakbay-Aral sa mga Makasaysayang Lugar sa Butuan (8:30nu-5:00nh): Pambansang Museo, Aktwal na Pinaghukayan ng Balangay, Ilog ng Agusan, Museo ng Katedral ng San Jose
*Pagtatanim ng Puno bilang pakikiisa sa proyekto ng Pamahalaang Panlungsod ng Butuan at ng Kgg. Punong Bayan Ferdinand Amante, Jr. MD

Para sa Kumperensiya, maaaring kontakin ang mga sumusunod para sa mga detalye at reserbasyon:

Dr. Lars Raymund C. Ubaldo

Pangulo ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.

lars_ubaldo@yahoo.com

c/o History Department, De La Salle University-Manila

Numero ng Telepono: 09062661070

Prop. Ma. Reina Boro-Magbanua

Kalihim ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.

beng158@yahoo.com

c/o Department of Social Sciences, UP Los Baños

Numero ng Telepono: 09153002297

No comments:

Post a Comment