Saturday, November 12, 2011

BAKAS 2012 CONFERENCE


BAKAS 2012

TEMA: "KASAYSAYAN NG KAPILIPINUHAN: BAGONG BALANGKAS"

ABRIL 18-21, 2012, DON BOSCO MAKATI


Tentatibong Programa


Unang Araw: Abril 18, Miyerkules

“Kasaysayanng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”

Dr. Zeus Salazar, Retiradong Propesor, UP Diliman& DLSU Maynila

I. PAMAYANAN (250,000 BK?–1588 MK)

“Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”

Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)

“Sinaunang Tao sa Pilipinas: Homo Erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”

Dr. Armand Mijares (Direktor, Archaeological Studies Program, UP Diliman)

“Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”

Dr. Jesus Federico Hernandez (Tagapangulo, DepartamentongLingguwistika, UP Diliman)

“Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”

G. Joey Ayala (BagongLumadArtists Foundation)

“Mga Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan”

Dr. Zeus Salazar (RetiradongPropesor, UP Diliman& DLSU Maynila)

“Sambayanan/ EstadongBayan: Panahon ng Islam (1280-1588)”

Dr. Abraham Sakili (UP Diliman& Komisyoner, NHCP)

IkalawangAraw(Abril19, Huwebes)

Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas-Kanin”

Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)

Pakitang-turo: “Baybayinat KaligrapiyangPilipino”

Prop. Mike Pangilinan(NCCA)

“Ang Multimedia sa Paaralan”

Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)

“Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”

Dr. Bonifacio Comandante (UP Los BaƱos)

“Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”

Dr. Victor Paz (Archaeological Studies Program, UP Diliman)

“Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”

Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University, Lunsod Quezon)

“Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”

G. Jimmy Tiongson (Pila Historical Society Foundation, BAKAS)

“Ang mga Anyong Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Sinaunang Pamayanan (7,000B.K.-1588)”

G. Lorenz Lasco(BahaySaliksikansaKasaysayan)

II. BAYAN (1588-1913)

“Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663): Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”

Dr. Nerissa Tantengco (PNU, Maynila)

“Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745) sa halimbawa ng Kabisayaan”

Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)

“Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”

Dr. Dina Lapar (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)

“Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”

Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)

“Inang Bayan at Nacion (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda; Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”

Prop. Kristyl N. Obispado (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)

“Pagbabalik sa UBD bilang paghahanda sa K to 12”

Dr. ZenaidaReyes (Dekana, PNU, Maynila)

“Kahandaan ng mga Guro ng Elementarya at Sekondarya sa K to 12”

Prop. FeliceYeban(PNU, Maynila)

PakitangTuro: Aplikasyon ng mga Paksa

G. Sonny Tan (Don BoscoTechnical Institute, Makati)

“Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”

G. Taj Vitales (Museong Pambansa, Maynila)

“Timawa”

Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (San Beda College, Mendiola)

“Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”

Dr. EnricoGarcia (PNU)

“Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”

Dr. Lars Ubaldo(DLSU, Maynila)

“Identidad ng Ilustrado”

Prop. Jonathan Balsamo (Heroes Square) &

Prop. Roland Macawili(PUP)

“Migrasyon: Akademya at Manggagawa”

Dr. Robbie Laurel (Ateneode Manila University, Lunsod Quezon)

“Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”

Dr. RhommelHernandez (DLSU, Maynila)

Ika-apat na Araw: (Abril21, Sabado) LAKBAY-ARAL

I. Sinaunang Pamayanan: Bangko Sentral ng Pilipinas Museum & Ayala Museum.

II.Bayan: Fort Santiago, Casa Manila, San Agustin Church and Museum, National Museum, NHI Museum.

III.Bansa: Mga Monumento mula sa Caloocan hanggang sa MOA, Bonifacio Monument, EDSA Shrine, People Power Monument, Bonifacio Global City


Registration fee is Php3,600.00 for April 18-21, 2012; inclusive of the kit, field trip fee, lunch and am & pm snacks for 4 days, and certificates of participation and attendance. Delegates will also get a chance to bring home books, maps and other instructional materials. Accommodations are free courtesy of Don Bosco Technical Institute, Makati. Delegates however must provide for their own beddings and must register with Mr. Reuben “Bong” Calabio (09212898681; reubencalabio@yahoo.com) no later than 3 days before the event.

Para sa mga detalye, kontakin ang BAKAS, Inc. Secretariat sa:

Unit 2 No. 35 A, Escaler Street, Loyola Heights, Quezon City

Telefax (632)-9272396, Celfone No: 0927-6085831

Bahay Dagitab: http://bagongkasaysayan.multiply.com at http://bagongkasaysayan.org

Email Address: bagongkasaysayan@yahoo.com

No comments:

Post a Comment